Ljusupptagande proteinkomplex (Light-Harvesting Protein Complexes)

Ljusupptagande proteinkomplex

Komplex som innehåller klorofyll och andra ljuskänsliga molekyler. De kan fånga upp energi i form av fotoner och förekommer som beståndsdelar av fotosystem I-proteinkomplexet eller fotosystem II-proteinkomplexet.

Förklaring på engelska

Complexes containing CHLOROPHYLL and other photosensitive molecules. They serve to capture energy in the form of PHOTONS and are generally found as components of the PHOTOSYSTEM I PROTEIN COMPLEX or the PHOTOSYSTEM II PROTEIN COMPLEX.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Complexes, Light-Harvesting Protein; Light Harvesting Protein Complexes; Protein Complexes, Light-Harvesting; Light-Harvesting Antenna Complexes; Complexes, Light-Harvesting Antenna; Light Harvesting Antenna Complexes; Antenna Complexes, Light-Harvesting; Antenna Complexes, Light Harvesting; Light-Harvesting Chlorophyll Protein Complexes; Light Harvesting Chlorophyll Protein Complexes; Light-Harvesting Chlorophyll Protein; Chlorophyll Protein, Light-Harvesting; Light Harvesting Chlorophyll Protein

Svensk term Ljusupptagande proteinkomplex
Synonym på svenska
Synonym på engelska Complexes, Light-Harvesting Protein; Light Harvesting Protein Complexes; Protein Complexes, Light-Harvesting; Light-Harvesting Antenna Complexes; Complexes, Light-Harvesting Antenna; Light Harvesting Antenna Complexes; Antenna Complexes, Light-Harvesting; Antenna Complexes, Light Harvesting; Light-Harvesting Chlorophyll Protein Complexes; Light Harvesting Chlorophyll Protein Complexes; Light-Harvesting Chlorophyll Protein; Chlorophyll Protein, Light-Harvesting; Light Harvesting Chlorophyll Protein
Engelsk term Light-Harvesting Protein Complexes
MESH ID D045342

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.