LOINC (Logical Observation Identifiers Names and Codes)

LOINC

En termdatabas för allmängiltiga identifikationsbeteckningar/koder för laboratoriedata och kliniska provresultat. Syftet är att underlätta utbyte och lagring av resultat för kliniskt bruk, utfallshantering och forskning. Databasen produceras av The Regenstrief Institute, Indianapolis, och kan nås via http://www.regenstrief.org/medinformatics/loinc.

Förklaring på engelska

A vocabulary database of universal identifiers for laboratory and clinical test results. Its purpose is to facilitate the exchange and pooling of results for clinical care, outcomes management, and research. It is produced by the Regenstrief Institute. (LOINC and RELMA [Internet]. Indianapolis: The Regenstrief Institute; c1995-2001 [cited 2002 Apr 2]. Available from http://www.regenstrief.org/loinc)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: LOINC

Svensk term LOINC
Synonym på svenska
Synonym på engelska LOINC
Engelsk term Logical Observation Identifiers Names and Codes
MESH ID D039703

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.