Löner och förmåner (Salaries and Fringe Benefits)

Löner och förmåner

Den lön som betalas ut eller förmåner som beviljas en anställd.

Förklaring på engelska

The remuneration paid or benefits granted to an employee.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Wages; Wage; Salaries; Salary; Paternity Benefits; Benefit, Paternity; Benefits, Paternity; Paternity Benefit; Pay Equity; Equities, Pay; Equity, Pay; Pay Equities; Fringe Benefits; Benefit, Fringe; Benefits, Fringe; Fringe Benefit

Svensk term Löner och förmåner
Synonym på svenska
Synonym på engelska Wages; Wage; Salaries; Salary; Paternity Benefits; Benefit, Paternity; Benefits, Paternity; Paternity Benefit; Pay Equity; Equities, Pay; Equity, Pay; Pay Equities; Fringe Benefits; Benefit, Fringe; Benefits, Fringe; Fringe Benefit
Engelsk term Salaries and Fringe Benefits
MESH ID D012456

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.