Löpning (Running)

Löpning

En aktivitet där kroppen drivs genom att flytta benen snabbt. Löpning utförs i måttlig till snabb takt och bör differentieras från JOGGING, som utförs i mycket långsammare takt.

Förklaring på engelska

An activity in which the body is propelled by moving the legs rapidly. Running is performed at a moderate to rapid pace and should be differentiated from JOGGING, which is performed at a much slower pace.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Runnings

Svensk term Löpning
Synonym på svenska
Synonym på engelska Runnings
Engelsk term Running
MESH ID D012420

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.