Löslighet (Solubility)

Löslighet

Förmågan hos ett ämne att lösas, d.v.s. att blankett [publikationstyp] en lösning med ett annat ämne. (Från McGraw-Hill Ordbok [publikationstyp] of Scientific and Technical Terms, 6: e ed)

Förklaring på engelska

The ability of a substance to be dissolved, i.e. to form a solution with another substance. (From McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, 6th ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Solubilities

Svensk term Löslighet
Synonym på svenska
Synonym på engelska Solubilities
Engelsk term Solubility
MESH ID D012995

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.