Lösningsmedel (Solvents)

Lösningsmedel

Vätskor som löser upp andra ämnen (lösta ämnen), i allmänhet fasta ämnen, utan någon förändring i kemisk sammansättning, som, vatten innehållande socker. (Bevilja & Hackhs kemiska Ordbok [publikationstyp], 5: e upplagan)

Förklaring på engelska

Liquids that dissolve other substances (solutes), generally solids, without any change in chemical composition, as, water containing sugar. (Grant & Hackh’s Chemical Dictionary, 5th ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Solvent

Svensk term Lösningsmedel
Synonym på svenska
Synonym på engelska Solvent
Engelsk term Solvents
MESH ID D012997

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.