Lovtal [Publikationstyp] (Eulogy)

Lovtal [Publikationstyp]

Verk innehållande tal eller skrifter som prisar eller berömmer en person eller företeelse, särskilt för att hedra en avliden (dödsruna). Dessa skall särskiljas från begravningsgudstjänster, som avser kyrkliga ceremonier.

Förklaring på engelska

Work consisting of speeches or writings in praise of a person or thing, especially a set oration in honor of a deceased person. They differ from FUNERAL SERMON which are delivered at ceremonies for the deceased prior to their burial or cremation. (From Random House Unabridged Dictionary, 2d ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Eulogies

Svensk term Lovtal [Publikationstyp]
Synonym på svenska
Synonym på engelska Eulogies
Engelsk term Eulogy
MESH ID D019504

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.