Luftvägsinfektioner (Respiratory Tract Infections)

Luftvägsinfektioner

Invasion av värdens RESPIRATORISKA SYSTEM av mikroorganismer, som vanligtvis leder till patologiska processer eller sjukdomar.

Förklaring på engelska

Invasion of the host RESPIRATORY SYSTEM by microorganisms, usually leading to pathological processes or diseases.

Synonym, svenska: Andningsorganens infektioner; Övre luftvägsinfektioner

Synonym, engelska: Infection, Respiratory Tract; Respiratory Tract Infection; Infections, Respiratory; Infections, Respiratory Tract; Respiratory Infections; Upper Respiratory Tract Infections; Upper Respiratory Infections; Upper Respiratory Tract Infection; Infections, Upper Respiratory Tract; Infections, Upper Respiratory; Respiratory Infection, Upper

Svensk term Luftvägsinfektioner
Synonym på svenska Andningsorganens infektioner; Övre luftvägsinfektioner
Synonym på engelska Infection, Respiratory Tract; Respiratory Tract Infection; Infections, Respiratory; Infections, Respiratory Tract; Respiratory Infections; Upper Respiratory Tract Infections; Upper Respiratory Infections; Upper Respiratory Tract Infection; Infections, Upper Respiratory Tract; Infections, Upper Respiratory; Respiratory Infection, Upper
Engelsk term Respiratory Tract Infections
MESH ID D012141

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.