Lungatresi (Pulmonary Atresia)

Lungatresi

Medfödd avsaknad av den normala klafföppningen till lungartären. Tillståndet kännetecknas av förstorat hjärta, minskad kärllförsörjning i lungorna och högersidig kammaratrofi.

Förklaring på engelska

A congenital heart defect characterized by the narrowing or complete absence of the opening between the RIGHT VENTRICLE and the PULMONARY ARTERY. Lacking a normal PULMONARY VALVE, unoxygenated blood in the right ventricle can not be effectively pumped into the lung for oxygenation. Clinical features include rapid breathing, CYANOSIS, right ventricle atrophy, and abnormal heart sounds (HEART MURMURS).

Synonym, svenska: Pulmonalatresi

Synonym, engelska: Atresia, Pulmonary; Pulmonary Valve Atresia; Atresias, Pulmonary; Atresias, Pulmonary Valve; Pulmonary Atresias; Pulmonary Valve Atresias; Atresia, Pulmonary Valve; Valve Atresia, Pulmonary; Valve Atresias, Pulmonary

Svensk term Lungatresi
Synonym på svenska Pulmonalatresi
Synonym på engelska Atresia, Pulmonary; Pulmonary Valve Atresia; Atresias, Pulmonary; Atresias, Pulmonary Valve; Pulmonary Atresias; Pulmonary Valve Atresias; Atresia, Pulmonary Valve; Valve Atresia, Pulmonary; Valve Atresias, Pulmonary
Engelsk term Pulmonary Atresia
MESH ID D018633

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.