Lungsurfaktantassocierade proteiner (Pulmonary Surfactant-Associated Proteins)

Lungsurfaktantassocierade proteiner

Proteiner i lungorna som har ytspänningsnedsättande verkan.

Förklaring på engelska

Proteins found in the LUNG that act as PULMONARY SURFACTANTS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Pulmonary Surfactant Associated Proteins; Surfactant-Associated Proteins, Pulmonary; Pulmonary Surfactant-Associated Proteolipid; Pulmonary Surfactant Associated Proteolipid; Surfactant-Associated Proteolipid, Pulmonary; Lung-Surfactant Proteins; Lung Surfactant Proteins; Proteins, Lung-Surfactant; PSFAP; Pulmonary Surfactant-Associated Protein; Pulmonary Surfactant Associated Protein; Surfactant-Associated Protein, Pulmonary

Svensk term Lungsurfaktantassocierade proteiner
Synonym på svenska
Synonym på engelska Pulmonary Surfactant Associated Proteins; Surfactant-Associated Proteins, Pulmonary; Pulmonary Surfactant-Associated Proteolipid; Pulmonary Surfactant Associated Proteolipid; Surfactant-Associated Proteolipid, Pulmonary; Lung-Surfactant Proteins; Lung Surfactant Proteins; Proteins, Lung-Surfactant; PSFAP; Pulmonary Surfactant-Associated Protein; Pulmonary Surfactant Associated Protein; Surfactant-Associated Protein, Pulmonary
Engelsk term Pulmonary Surfactant-Associated Proteins
MESH ID D037661

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.