Lungsurfaktantassocierat protein A (Pulmonary Surfactant-Associated Protein A)

Lungsurfaktantassocierat protein A

Ett rikligt förekommande lungsurfaktantassocierat protein som binder till en rad lungpatogener och opsoniserar dem. Det stimulerar även makrofager till att fagocytera mikroorganismer. Surfaktantprotein A innehåller en kollagenliknande N-terminaldomän och en lektindomän på C-terminalen som är typiska för proteiner i kollektinfamiljen.

Förklaring på engelska

An abundant pulmonary surfactant-associated protein that binds to a variety of lung pathogens, resulting in their opsinization. It also stimulates MACROPHAGES to undergo PHAGOCYTOSIS of microorganisms. Surfactant protein A contains a N-terminal collagen-like domain and a C-terminal lectin domain that are characteristic of members of the collectin family of proteins.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Pulmonary Surfactant Associated Protein A; SP-A Protein; SP A Protein; Surfactant Protein A

Svensk term Lungsurfaktantassocierat protein A
Synonym på svenska
Synonym på engelska Pulmonary Surfactant Associated Protein A; SP-A Protein; SP A Protein; Surfactant Protein A
Engelsk term Pulmonary Surfactant-Associated Protein A
MESH ID D037662

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.