Lungsurfaktantassocierat protein B (Pulmonary Surfactant-Associated Protein B)

Lungsurfaktantassocierat protein B

Ett lungsurfaktantassocierat protein som spelar en väsentlig roll för alveolär stabilitet genom att sänka ytspänningen vid luft-vätskekontakten. Medfödd brist på lungsurfaktantassocierat protein B är en av orsakerna till andnödssyndrom hos nyfödda.

Förklaring på engelska

A pulmonary surfactant associated-protein that plays an essential role in alveolar stability by lowering the surface tension at the air-liquid interface. Inherited deficiency of pulmonary surfactant-associated protein B is one cause of RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME, NEWBORN.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Pulmonary Surfactant Associated Protein B; Surfactant Protein SP-B; Surfactant Protein SP B; SP-B Pulmonary Surfactant-Associated Protein; SP B Pulmonary Surfactant Associated Protein; Pulmonary Surfactant-Associated Protein SP-B; Pulmonary Surfactant Associated Protein SP B; SP-B Protein; SP B Protein

Svensk term Lungsurfaktantassocierat protein B
Synonym på svenska
Synonym på engelska Pulmonary Surfactant Associated Protein B; Surfactant Protein SP-B; Surfactant Protein SP B; SP-B Pulmonary Surfactant-Associated Protein; SP B Pulmonary Surfactant Associated Protein; Pulmonary Surfactant-Associated Protein SP-B; Pulmonary Surfactant Associated Protein SP B; SP-B Protein; SP B Protein
Engelsk term Pulmonary Surfactant-Associated Protein B
MESH ID D037701

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.