Lungsurfaktantassocierat protein C (Pulmonary Surfactant-Associated Protein C)

Lungsurfaktantassocierat protein C

Ett lungsurfaktantassocierat protein som spelar en roll för alveolär stabilitet genom att sänka ytspänningen vid luft-vätskekontakten. Det är ett membranbundet protein som utgör 1-2% av lungsurfaktantmassan. Lungsurfaktantassocierat protein C är en av de mest hydrofoba peptider som hittills isolerats och innehåller en alfahelixdomän med ett centralt polyvalinsegmant som binder till fosfolipiddubbelskikt.

Förklaring på engelska

A pulmonary surfactant associated protein that plays a role in alveolar stability by lowering the surface tension at the air-liquid interface. It is a membrane-bound protein that constitutes 1-2% of the pulmonary surfactant mass. Pulmonary surfactant-associated protein C is one of the most hydrophobic peptides yet isolated and contains an alpha-helical domain with a central poly-valine segment that binds to phospholipid bilayers.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Pulmonary Surfactant Associated Protein C; Surfactant Polypeptide SP-C; SP-C, Surfactant Polypeptide; Surfactant Polypeptide SP C; SP-C protein; SP C protein; Pulmonary Surfactant Protein C; Pulmonary Surfactant-Associated Protein SP-C; Pulmonary Surfactant Associated Protein SP C

Svensk term Lungsurfaktantassocierat protein C
Synonym på svenska
Synonym på engelska Pulmonary Surfactant Associated Protein C; Surfactant Polypeptide SP-C; SP-C, Surfactant Polypeptide; Surfactant Polypeptide SP C; SP-C protein; SP C protein; Pulmonary Surfactant Protein C; Pulmonary Surfactant-Associated Protein SP-C; Pulmonary Surfactant Associated Protein SP C
Engelsk term Pulmonary Surfactant-Associated Protein C
MESH ID D037721

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.