Lungsurfaktantassocierat protein D (Pulmonary Surfactant-Associated Protein D)

Lungsurfaktantassocierat protein D

Ett rikligt förekommande lungsurfaktantassocierat protein som binder till en rad lungpatogener och ökar deras opsonisering och död genom fagocyterande celler. Surfaktantprotein D innehåller en kollagenliknande N-terminaldomän och en lektindomän på C-terminalen som är typiska för proteiner i kollektinfamiljen.

Förklaring på engelska

An abundant pulmonary surfactant-associated protein that binds to a variety of lung pathogens and enhances their opsinization and killing by phagocytic cells. Surfactant protein D contains a N-terminal collagen-like domain and a C-terminal lectin domain that are characteristic of members of the collectin family of proteins.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Pulmonary Surfactant Associated Protein D; Surfactant Protein D; Pulmonary Surfactant Protein D; Surfactant-Associated Glycoprotein D; Surfactant Associated Glycoprotein D; SP-D; Lung Protein D

Svensk term Lungsurfaktantassocierat protein D
Synonym på svenska
Synonym på engelska Pulmonary Surfactant Associated Protein D; Surfactant Protein D; Pulmonary Surfactant Protein D; Surfactant-Associated Glycoprotein D; Surfactant Associated Glycoprotein D; SP-D; Lung Protein D
Engelsk term Pulmonary Surfactant-Associated Protein D
MESH ID D037663

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.