Lungventilation (Pulmonary Ventilation)

Lungventilation

Den totala volymen gas som andas in eller ut, mätt i liter per minut.

Förklaring på engelska

The total volume of gas inspired or expired per unit of time, usually measured in liters per minute.

Synonym, svenska: Pulmonell ventilation; Expiratoriskt luftflöde; Respiratoriskt luftflöde

Synonym, engelska: Ventilation, Pulmonary; Respiratory Airflow; Airflow, Respiratory; Ventilation Tests; Test, Ventilation; Tests, Ventilation; Ventilation Test; Expiratory Airflow; Airflow, Expiratory

Svensk term Lungventilation
Synonym på svenska Pulmonell ventilation; Expiratoriskt luftflöde; Respiratoriskt luftflöde
Synonym på engelska Ventilation, Pulmonary; Respiratory Airflow; Airflow, Respiratory; Ventilation Tests; Test, Ventilation; Tests, Ventilation; Ventilation Test; Expiratory Airflow; Airflow, Expiratory
Engelsk term Pulmonary Ventilation
MESH ID D012123

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.