Luteiniserande hormon, betaunderenhet (Luteinizing Hormone, beta Subunit)

Luteiniserande hormon, betaunderenhet

Betaunderenheten av LH är en 15 kD-glykopolypeptid med en struktur som liknar den hos betaunderenheten av humant koriongonadotropin, bortsett från sekvensen av 31 aminosyror på C-avslutningen på CG-betamolekylen. Fullständig biologisk verkan av LH fordrar icke-kovalentbundna heteromerer av en alfa- och en betaunderenhet. Mutation i LHB-genen orsakar hypogonadism och infertilitet.

Förklaring på engelska

The beta subunit of luteinizing hormone. It is a 15-kDa glycopolypeptide with structure similar to the beta subunit of the placental chorionic gonadatropin (CHORIONIC GONADOTROPIN, BETA SUBUNIT, HUMAN) except for the additional 31 amino acids at the C-terminal of CG-beta. Full biological activity of LH requires the non-covalently bound heterodimers of an alpha and a beta subunit. Mutation of the LHB gene causes HYPOGONADISM and infertility.

Synonym, svenska: LH-beta

Synonym, engelska: Lutropin, beta Subunit; Luteinizing Hormone, beta Chain; Luteinizing Hormone, beta Polypeptide Chain; Lutropin-beta; Lutropin beta; ICSH, beta Subunit; LH-beta; LH beta; LH, beta Subunit

Svensk term Luteiniserande hormon, betaunderenhet
Synonym på svenska LH-beta
Synonym på engelska Lutropin, beta Subunit; Luteinizing Hormone, beta Chain; Luteinizing Hormone, beta Polypeptide Chain; Lutropin-beta; Lutropin beta; ICSH, beta Subunit; LH-beta; LH beta; LH, beta Subunit
Engelsk term Luteinizing Hormone, beta Subunit
MESH ID D037101

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.