Lymfkärl (Lymphatic Vessels)

Lymfkärl

Rörformade kärl, genom vilka transporteras lymfa och lymfocyter.

Förklaring på engelska

Tubular vessels that are involved in the transport of LYMPH and LYMPHOCYTES.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Lymphatic Vessel; Vessel, Lymphatic; Vessels, Lymphatic; Lymphatic Venules; Lymphatic Venule; Venule, Lymphatic; Venules, Lymphatic; Lymphatic Capillaries; Capillaries, Lymphatic; Capillary, Lymphatic; Lymphatic Capillary

Svensk term Lymfkärl
Synonym på svenska
Synonym på engelska Lymphatic Vessel; Vessel, Lymphatic; Vessels, Lymphatic; Lymphatic Venules; Lymphatic Venule; Venule, Lymphatic; Venules, Lymphatic; Lymphatic Capillaries; Capillaries, Lymphatic; Capillary, Lymphatic; Lymphatic Capillary
Engelsk term Lymphatic Vessels
MESH ID D042601

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.