Lymfocytantal (Lymphocyte Count)

Lymfocytantal

Antalet lymfocyter per volymenhet blod.

Förklaring på engelska

The number of LYMPHOCYTES per unit volume of BLOOD.

Synonym, svenska: Lymfocyträkning

Synonym, engelska: Lymphocyte Counts; Lymphocyte Number; Lymphocyte Numbers; Total Lymphocyte Count; Lymphocyte Count, Total; Lymphocyte Counts, Total; Total Lymphocyte Counts

Svensk term Lymfocytantal
Synonym på svenska Lymfocyträkning
Synonym på engelska Lymphocyte Counts; Lymphocyte Number; Lymphocyte Numbers; Total Lymphocyte Count; Lymphocyte Count, Total; Lymphocyte Counts, Total; Total Lymphocyte Counts
Engelsk term Lymphocyte Count
MESH ID D018655

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.