Lymfopoes (Lymphopoiesis)

Lymfopoes

Bildande av lymfocyter och plasmaceller från de lymfoida stamceller som utvecklas ur de pluripotenta hematopoetiska stamcellerna i benmärgen. De lymfoida stamcellerna differentierar till T-lymfocyter, B-lymfocyter, plasmaceller eller NK-celler (naturliga mördarceller), beroende på vilka organ eller vävnader de vandrar till.

Förklaring på engelska

Formation of LYMPHOCYTES and PLASMA CELLS from the lymphoid stem cells which develop from the pluripotent HEMATOPOIETIC STEM CELLS in the BONE MARROW. These lymphoid stem cells differentiate into T-LYMPHOCYTES; B-LYMPHOCYTES; PLASMA CELLS; or NK-cells (KILLER CELLS, NATURAL) depending on the organ or tissues (LYMPHOID TISSUE) to which they migrate.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Lymfopoes
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Lymphopoiesis
MESH ID D038041

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.