Magnetisk resonansangiografi (Magnetic Resonance Angiography)

Magnetisk resonansangiografi

Icke-invasiv metod för kärlavbildning och bestämning av den inre anatomin utan bruk av kontrastmedel eller strålning. Tekniken används speciellt vid cerebral angiografi, och för studier av andra kärlstrukturer.

Förklaring på engelska

Non-invasive method of vascular imaging and determination of internal anatomy without injection of contrast media or radiation exposure. The technique is used especially in CEREBRAL ANGIOGRAPHY as well as for studies of other vascular structures.

Synonym, svenska: MR-angiografi

Synonym, engelska: MRI Angiography; Angiographies, MRI; Angiography, MRI; MRI Angiographies; Angiography, Magnetic Resonance; Angiographies, Magnetic Resonance; Magnetic Resonance Angiographies; Perfusion Magnetic Resonance Imaging; Perfusion Weighted MRI; MRI, Perfusion Weighted

Svensk term Magnetisk resonansangiografi
Synonym på svenska MR-angiografi
Synonym på engelska MRI Angiography; Angiographies, MRI; Angiography, MRI; MRI Angiographies; Angiography, Magnetic Resonance; Angiographies, Magnetic Resonance; Magnetic Resonance Angiographies; Perfusion Magnetic Resonance Imaging; Perfusion Weighted MRI; MRI, Perfusion Weighted
Engelsk term Magnetic Resonance Angiography
MESH ID D018810

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.