Magnetisk resonanstomografi, cine (Magnetic Resonance Imaging, Cine)

Magnetisk resonanstomografi, cine

En avbildningsteknik som används främst inom kardiologi. Genom att koordinera den snabba gradient-eko-MRI-sekvensen med retrospektiv EKG-synkronisering kan ett stort antal korttidsbilder jämt fördelade över hjärtcykeln framställas. Dessa bilder flätas samman till en filmsekvens, som åskådliggör kammar- och klaffrörelser och blodflödesmönster i hjärtat och de stora kärlen.

Förklaring på engelska

A type of imaging technique used primarily in the field of cardiology. By coordinating the fast gradient-echo MRI sequence with retrospective ECG-gating, numerous short time frames evenly spaced in the cardiac cycle are produced. These images are laced together in a cinematic display so that wall motion of the ventricles, valve motion, and blood flow patterns in the heart and great vessels can be visualized.

Synonym, svenska: Cine-MRI

Synonym, engelska: Cine MRI; Cine MRIs; MRI, Cine; MRIs, Cine; Cine Magnetic Resonance Imaging

Svensk term Magnetisk resonanstomografi, cine
Synonym på svenska Cine-MRI
Synonym på engelska Cine MRI; Cine MRIs; MRI, Cine; MRIs, Cine; Cine Magnetic Resonance Imaging
Engelsk term Magnetic Resonance Imaging, Cine
MESH ID D019028

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.