Magsäck hos fåglar (Avian Stomach)

Magsäck hos fåglar

En del av matsmältningssystemet hos fåglar och består av muskelmagen och körtelmagen.

Förklaring på engelska

A component of the digestive system of birds which consists of the GIZZARD and PROVENTRICULUS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Avian Stomach; Avian Stomachs; Stomachs, Avian

Svensk term Magsäck hos fåglar
Synonym på svenska
Synonym på engelska Avian Stomach; Avian Stomachs; Stomachs, Avian
Engelsk term Avian Stomach
MESH ID D013278

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.