Magsäck (Stomach)

Magsäck

Ett matsmältningsorgan beläget i övre vänstra kvadranten av buken, mellan nedre änden av matstrupen och början av tolvfingertarmen.

Förklaring på engelska

An organ of digestion situated in the left upper quadrant of the abdomen between the termination of the ESOPHAGUS and the beginning of the DUODENUM.

Synonym, svenska: Ventrikel

Synonym, engelska: Stomachs

Svensk term Magsäck
Synonym på svenska Ventrikel
Synonym på engelska Stomachs
Engelsk term Stomach
MESH ID D013270

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.