Magsäckstumörer (Stomach Neoplasms)

Magsäckstumörer

Tumörsjukdomar i magen.

Förklaring på engelska

Tumors or cancer of the STOMACH.

Synonym, svenska: Magcancer; Magsäckscancer; Ventrikelcancer; Ventrikeltumörer

Synonym, engelska: Neoplasm, Stomach; Stomach Neoplasm; Neoplasms, Stomach; Gastric Neoplasms; Gastric Neoplasm; Neoplasm, Gastric; Neoplasms, Gastric; Cancer of Stomach; Stomach Cancers; Gastric Cancer; Cancer, Gastric; Cancers, Gastric; Gastric Cancers; Stomach Cancer; Cancer, Stomach; Cancers, Stomach; Cancer of the Stomach; Gastric Cancer, Familial Diffuse

Svensk term Magsäckstumörer
Synonym på svenska Magcancer; Magsäckscancer; Ventrikelcancer; Ventrikeltumörer
Synonym på engelska Neoplasm, Stomach; Stomach Neoplasm; Neoplasms, Stomach; Gastric Neoplasms; Gastric Neoplasm; Neoplasm, Gastric; Neoplasms, Gastric; Cancer of Stomach; Stomach Cancers; Gastric Cancer; Cancer, Gastric; Cancers, Gastric; Gastric Cancers; Stomach Cancer; Cancer, Stomach; Cancers, Stomach; Cancer of the Stomach; Gastric Cancer, Familial Diffuse
Engelsk term Stomach Neoplasms
MESH ID D013274

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.