Magsår (Stomach Ulcer)

Magsår

Sårbildning i magslemhinnan pga kontakt med magsyra. Tillståndet förknippas ofta med Helicobacter pylori-infektion eller bruk av icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAIDS).

Förklaring på engelska

Ulceration of the GASTRIC MUCOSA due to contact with GASTRIC JUICE. It is often associated with HELICOBACTER PYLORI infection or consumption of nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDS).

Synonym, svenska: Ventrikelsår

Synonym, engelska: Stomach Ulcers; Ulcer, Stomach; Ulcers, Stomach; Gastric Ulcer; Gastric Ulcers; Ulcer, Gastric; Ulcers, Gastric

Svensk term Magsår
Synonym på svenska Ventrikelsår
Synonym på engelska Stomach Ulcers; Ulcer, Stomach; Ulcers, Stomach; Gastric Ulcer; Gastric Ulcers; Ulcer, Gastric; Ulcers, Gastric
Engelsk term Stomach Ulcer
MESH ID D013276

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.