Magstump (Gastric Stump)

Magstump

Den del av magsäcken som blir kvar efter magoperation, t ex gastrektomi eller gastroenterostomi vid magcancer eller magsår. Magsäcksåterstoden är en vanlig plats för tumörer, som kallas stumpcancer.

Förklaring på engelska

That portion of the stomach remaining after gastric surgery, usually gastrectomy or gastroenterostomy for cancer of the stomach or peptic ulcer. It is a common site of cancer referred to as stump cancer or carcinoma of the gastric stump.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Gastric Stumps; Stump, Gastric; Stumps, Gastric; Residual Stomach; Residual Stomachs; Stomach, Residual; Stomachs, Residual; Remnant Stomach; Remnant Stomachs; Stomach, Remnant; Stomachs, Remnant; Gastric Remnant; Gastric Remnants; Remnant, Gastric; Remnants, Gastric

Svensk term Magstump
Synonym på svenska
Synonym på engelska Gastric Stumps; Stump, Gastric; Stumps, Gastric; Residual Stomach; Residual Stomachs; Stomach, Residual; Stomachs, Residual; Remnant Stomach; Remnant Stomachs; Stomach, Remnant; Stomachs, Remnant; Gastric Remnant; Gastric Remnants; Remnant, Gastric; Remnants, Gastric
Engelsk term Gastric Stump
MESH ID D018530

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.