Makrofaginflammatoriska proteiner (Macrophage Inflammatory Proteins)

Makrofaginflammatoriska proteiner

Heparinbindande proteiner som har ett antal inflammatoriska och immunreglerande verkningar. Dessa kemokiner identifierades ursprungligen som utsöndringsprodukter av makrofager, men de produceras av flera olika celltyper, bl a neutrofiler, fibroblaster och epitelceller. De spelar sannolikt en viktig roll för andningsvägarnas försvarsförmåga.

Förklaring på engelska

Heparin-binding proteins that exhibit a number of inflammatory and immunoregulatory activities. Originally identified as secretory products of MACROPHAGES, these chemokines are produced by a variety of cell types including NEUTROPHILS; FIBROBLASTS; and EPITHELIAL CELLS. They likely play a significant role in respiratory tract defenses.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Inflammatory Proteins, Macrophage; Macrophage Inflammatory Protein; Inflammatory Protein, Macrophage; Protein, Macrophage Inflammatory; Macrophage Inflammatory Protein-1; Inflammatory Protein-1, Macrophage; Macrophage Inflammatory Protein 1; Protein-1, Macrophage Inflammatory

Svensk term Makrofaginflammatoriska proteiner
Synonym på svenska
Synonym på engelska Inflammatory Proteins, Macrophage; Macrophage Inflammatory Protein; Inflammatory Protein, Macrophage; Protein, Macrophage Inflammatory; Macrophage Inflammatory Protein-1; Inflammatory Protein-1, Macrophage; Macrophage Inflammatory Protein 1; Protein-1, Macrophage Inflammatory
Engelsk term Macrophage Inflammatory Proteins
MESH ID D019402

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.