Makrolider (Macrolides)

Makrolider

En grupp makrocykliska föreningar som bildas genom kedjeförlängning av flera propionater och cykliseras till en stor, (vanligen 12-, 14-, 16-) ledad laktonmolekyl. De är ofta glykosylerade. Många av dem är antibiotiska.

Förklaring på engelska

A group of often glycosylated macrocyclic compounds formed by chain extension of multiple PROPIONATES cyclized into a large (typically 12, 14, or 16)-membered lactone. Macrolides belong to the POLYKETIDES class of natural products, and many members exhibit ANTIBIOTIC properties.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Macrolide

Svensk term Makrolider
Synonym på svenska
Synonym på engelska Macrolide
Engelsk term Macrolides
MESH ID D018942

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.