Mandibelframdragande tandställning (Mandibular Advancement)

Mandibelframdragande tandställning

Framskjutning av underkäken till ett normalt läge som åtgärd vid bettfel eller överbett..

Förklaring på engelska

Moving a retruded mandible forward to a normal position. It is commonly performed for malocclusion and retrognathia. (From Jablonski’s Dictionary of Dentistry, 1992)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Advancement, Mandibular

Svensk term Mandibelframdragande tandställning
Synonym på svenska
Synonym på engelska Advancement, Mandibular
Engelsk term Mandibular Advancement
MESH ID D019186

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.