Människokromosomer x (X human chromosomes)

Människokromosomer x

Den mänskliga kvinnlig kön kromosom, är den differentiella könskromosomen som bärs av hälften av manlig könsceller och alla kvinnlig könsceller hos människa.

Förklaring på engelska

The human female sex chromosome, being the differential sex chromosome carried by half the male gametes and all female gametes in humans.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: X Chromosome, Human; Chromosome, Human X; Chromosomes, Human X; Human X Chromosome; Human X Chromosomes; X Chromosomes, Human

Svensk term Människokromosomer x
Synonym på svenska
Synonym på engelska X Chromosome, Human; Chromosome, Human X; Chromosomes, Human X; Human X Chromosome; Human X Chromosomes; X Chromosomes, Human
Engelsk term X human chromosomes
MESH ID D041321

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.