Människokromosomer y (Y human chromosomes)

Människokromosomer y

Den mänskliga hanen kön kromosom, är den differentiella könskromosomen som bärs av hälften av manlig könsceller och ingen av de kvinnlig könsceller hos människa.

Förklaring på engelska

The human male sex chromosome, being the differential sex chromosome carried by half the male gametes and none of the female gametes in humans.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Y Chromosome, Human; Chromosome, Human Y; Chromosomes, Human Y; Human Y Chromosome; Human Y Chromosomes; Y Chromosomes, Human

Svensk term Människokromosomer y
Synonym på svenska
Synonym på engelska Y Chromosome, Human; Chromosome, Human Y; Chromosomes, Human Y; Human Y Chromosome; Human Y Chromosomes; Y Chromosomes, Human
Engelsk term Y human chromosomes
MESH ID D041322

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.