Människokroppen (Human Body)

Människokroppen

Människans kropp ur ett filosofiskt/konstnärligt perspektiv, inte som anatomisk eller zoologisk enhet.

Förklaring på engelska

The human being as a non-anatomical and non-zoological entity. The emphasis is on the philosophical or artistic treatment of the human being, and includes lay and social attitudes toward the body in history. (From J. Cassedy, NLM History of Medicine Division)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Bodies, Human; Human Bodies; Human Figure; Figure, Human; Figures, Human; Human Figures; Body, Human; Body Parts and Fluids; Body Parts; Parts, Body

Svensk term Människokroppen
Synonym på svenska
Synonym på engelska Bodies, Human; Human Bodies; Human Figure; Figure, Human; Figures, Human; Human Figures; Body, Human; Body Parts and Fluids; Body Parts; Parts, Body
Engelsk term Human Body
MESH ID D018594

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.