Mannosidasbristsjukdomar (Mannosidase Deficiency Diseases)

Mannosidasbristsjukdomar

Sjukdomar orsakade av förlust av ett eller fler enzym som deltar i hydrolys av mannosidlänkningar (mannosidaser). Bristerna i enzymaktivitet är främst förknippade med mutation av de gener som kodar för ett särskilt mannosidasisoenzym.

Förklaring på engelska

Diseases caused by the loss of one or more enzymes involved in the hydrolysis of mannoside linkages (MANNOSIDASES). The defects in enzyme activity are primarily associated with genetic mutation of the genes that codes for a particular mannosidase isoenzyme.

Synonym, svenska: Mannosidos

Synonym, engelska: Deficiency Disease, Mannosidase; Deficiency Diseases, Mannosidase; Diseases, Mannosidase Deficiency; Mannosidase Deficiency Disease; Mannosidase Deficiency Syndromes; Deficiency Syndrome, Mannosidase; Deficiency Syndromes, Mannosidase; Mannosidase Deficiency Syndrome; Mannosidosis; Mannosidoses

Svensk term Mannosidasbristsjukdomar
Synonym på svenska Mannosidos
Synonym på engelska Deficiency Disease, Mannosidase; Deficiency Diseases, Mannosidase; Diseases, Mannosidase Deficiency; Mannosidase Deficiency Disease; Mannosidase Deficiency Syndromes; Deficiency Syndrome, Mannosidase; Deficiency Syndromes, Mannosidase; Mannosidase Deficiency Syndrome; Mannosidosis; Mannosidoses
Engelsk term Mannosidase Deficiency Diseases
MESH ID D044904

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.