Mänskliga karakteristika (Human Characteristics)

Mänskliga karakteristika

Människors grundläggande egenskaper och särdrag.

Förklaring på engelska

The fundamental dispositions and traits of humans. (Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 10th ed)

Synonym, svenska: Människans natur; Mänskliga drag

Synonym, engelska: Characteristic, Human; Characteristics, Human; Human Characteristic; Human Nature; Nature, Human

Svensk term Mänskliga karakteristika
Synonym på svenska Människans natur; Mänskliga drag
Synonym på engelska Characteristic, Human; Characteristics, Human; Human Characteristic; Human Nature; Nature, Human
Engelsk term Human Characteristics
MESH ID D040821

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.