MAR-bindande proteiner (Matrix Attachment Region Binding Proteins)

MAR-bindande proteiner

Proteiner som binder till MAR-elementen i DNA.

Förklaring på engelska

Proteins that bind to the MATRIX ATTACHMENT REGIONS of DNA.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: MAR Binding Proteins

Svensk term MAR-bindande proteiner
Synonym på svenska
Synonym på engelska MAR Binding Proteins
Engelsk term Matrix Attachment Region Binding Proteins
MESH ID D036961

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.