MAR-element (Matrix Attachment Regions)

MAR-element

Områden i kromatin eller DNA som binder till kärnmatrisen. De återfinns i intergent DNA, särskilt utanför 5′-ändarna på gener eller genkluster. Många av de områden som isolerats innehåller ett tvåvägssekvensmotiv som kallas MAR/SAR-signatursekvens, vilken binder till MAR-bindande proteiner.

Förklaring på engelska

Regions of the CHROMATIN or DNA that bind to the NUCLEAR MATRIX. They are found in INTERGENIC DNA, especially flanking the 5′ ends of genes or clusters of genes. Many of the regions that have been isolated contain a bipartite sequence motif called the MAR/SAR recognition signature sequence that binds to MATRIX ATTACHMENT REGION BINDING PROTEINS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Matrix Attachment Region; Region, Matrix Attachment; Regions, Matrix Attachment; Scaffold-Attached Regions; Region, Scaffold-Attached; Regions, Scaffold-Attached; Scaffold Attached Regions; Scaffold-Attached Region; SAR Elements; Element, SAR; Elements, SAR; SAR Element; Scaffold Attachment Regions; Region, Scaffold Attachment; Regions, Scaffold Attachment; Scaffold Attachment Region; MAR Elements; Element, MAR; Elements, MAR; MAR Element; Matrix-Attached Regions; Matrix Attached Regions; Matrix-Attached Region; Region, Matrix-Attached; Regions, Matrix-Attached; MRS Sequence; MRS Sequences; Sequences, MRS; MAR-SAR Recognition Signature Sequence; MAR SAR Recognition Signature Sequence

Svensk term MAR-element
Synonym på svenska
Synonym på engelska Matrix Attachment Region; Region, Matrix Attachment; Regions, Matrix Attachment; Scaffold-Attached Regions; Region, Scaffold-Attached; Regions, Scaffold-Attached; Scaffold Attached Regions; Scaffold-Attached Region; SAR Elements; Element, SAR; Elements, SAR; SAR Element; Scaffold Attachment Regions; Region, Scaffold Attachment; Regions, Scaffold Attachment; Scaffold Attachment Region; MAR Elements; Element, MAR; Elements, MAR; MAR Element; Matrix-Attached Regions; Matrix Attached Regions; Matrix-Attached Region; Region, Matrix-Attached; Regions, Matrix-Attached; MRS Sequence; MRS Sequences; Sequences, MRS; MAR-SAR Recognition Signature Sequence; MAR SAR Recognition Signature Sequence
Engelsk term Matrix Attachment Regions
MESH ID D045170

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.