Marknadsföring (Marketing)

Marknadsföring

Verksamhet för främjande av överföring av varor eller tjänster från producent till konsument.

Förklaring på engelska

Activity involved in transfer of goods from producer to consumer or in the exchange of services.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Market Research; Research, Market; Audience Research; Research, Audience

Svensk term Marknadsföring
Synonym på svenska
Synonym på engelska Market Research; Research, Market; Audience Research; Research, Audience
Engelsk term Marketing
MESH ID D040541

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.