Mars (Mars)

Mars

Den fjärde planeten från solen räknat i vårt solsystem. Den har två naturliga månar, Deimos och Phobos, och utgör en av de fyra inre eller terrestriella planeterna.

Förklaring på engelska

The fourth planet in order from the sun. Its two natural satellites are Deimos and Phobos. It is one of the four inner or terrestrial planets of the solar system.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Deimos; Phobos

Svensk term Mars
Synonym på svenska
Synonym på engelska Deimos; Phobos
Engelsk term Mars
MESH ID D018535

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.