Mask-rna (Helminth RNA)

Mask-rna

Ribonukleinsyra i maskar som har såväl regler- och katalytisk roll som medverkan i proteinsyntes.

Förklaring på engelska

Ribonucleic acid in helminths having regulatory and catalytic roles as well as involvement in protein synthesis.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Helminth RNA

Svensk term Mask-rna
Synonym på svenska
Synonym på engelska Helminth RNA
Engelsk term Helminth RNA
MESH ID D018510

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.