Masspektrometri (Mass Spectrometry)

Masspektrometri

En analysmetod som används för att bestämma ett kemiskt ämne utifrån dess massa med hjälp av någon form av masspekrometer.

Förklaring på engelska

An analytical method used in determining the identity of a chemical based on its mass using mass analyzers/mass spectrometers.

Synonym, svenska: Masspektralanalys

Synonym, engelska: Mass Spectroscopy; Spectrum Analysis, Mass; Analysis, Mass Spectrum; Analyses, Mass Spectrum; Mass Spectrum Analyses; Spectrum Analyses, Mass; Mass Spectrum Analysis; Spectrometry, Mass; Spectroscopy, Mass

Svensk term Masspektrometri
Synonym på svenska Masspektralanalys
Synonym på engelska Mass Spectroscopy; Spectrum Analysis, Mass; Analysis, Mass Spectrum; Analyses, Mass Spectrum; Mass Spectrum Analyses; Spectrum Analyses, Mass; Mass Spectrum Analysis; Spectrometry, Mass; Spectroscopy, Mass
Engelsk term Mass Spectrometry
MESH ID D013058

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.