Mastcellssarkom (Mast-Cell Sarcoma)

Mastcellssarkom

Enstaka uppträdande, elakartade tumörer som består av atypiska och patologiska mastceller utan systemiskt engagemang. Tumören orsakar lokal, destruktiv tillväxt i andra organ än hud och benmärg.

Förklaring på engelska

A unifocal malignant tumor that consists of atypical pathological MAST CELLS without systemic involvement. It causes local destructive growth in organs other than in skin or bone marrow.

Synonym, svenska: Mastocytom, malign

Synonym, engelska: Mast Cell Sarcoma; Sarcoma, Mast-Cell; Mast-Cell Sarcomas; Sarcoma, Mast Cell; Sarcomas, Mast-Cell; Mastocytoma, Malignant; Malignant Mastocytoma; Malignant Mastocytomas; Mastocytomas, Malignant

Svensk term Mastcellssarkom
Synonym på svenska Mastocytom, malign
Synonym på engelska Mast Cell Sarcoma; Sarcoma, Mast-Cell; Mast-Cell Sarcomas; Sarcoma, Mast Cell; Sarcomas, Mast-Cell; Mastocytoma, Malignant; Malignant Mastocytoma; Malignant Mastocytomas; Mastocytomas, Malignant
Engelsk term Mast-Cell Sarcoma
MESH ID D012515

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.