Mat och dryck (Food and Beverages)

Mat och dryck

Ätliga eller drickbara ämnen.

Förklaring på engelska

Edible or potable substances.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Beverages and Food; Food And Beverage; And Beverage, Food; And Beverages, Food; Beverage, Food And; Beverages, Food And

Svensk term Mat och dryck
Synonym på svenska
Synonym på engelska Beverages and Food; Food And Beverage; And Beverage, Food; And Beverages, Food; Beverage, Food And; Beverages, Food And
Engelsk term Food and Beverages
MESH ID D019602

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.