Mätning av deuteriumutbyte (Deuterium Exchange Measurement)

Mätning av deuteriumutbyte

En forskningsteknik för att mäta lösningsmedelsutsatta områden av molekyler som används för att ge insikt om PROTEINKONFORMATION.

Förklaring på engelska

A research technique to measure solvent exposed regions of molecules that is used to provide insight about PROTEIN CONFORMATION.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Deuterium Exchange Measurements; Exchange Measurement, Deuterium; Exchange Measurements, Deuterium; Measurement, Deuterium Exchange; Measurements, Deuterium Exchange; Hydrogen-Deuterium Exchange Measurement; Exchange Measurement, Hydrogen-Deuterium; Exchange Measurements, Hydrogen-Deuterium; Hydrogen Deuterium Exchange Measurement; Hydrogen-Deuterium Exchange Measurements; Measurement, Hydrogen-Deuterium Exchange; Measurements, Hydrogen-Deuterium Exchange

Svensk term Mätning av deuteriumutbyte
Synonym på svenska
Synonym på engelska Deuterium Exchange Measurements; Exchange Measurement, Deuterium; Exchange Measurements, Deuterium; Measurement, Deuterium Exchange; Measurements, Deuterium Exchange; Hydrogen-Deuterium Exchange Measurement; Exchange Measurement, Hydrogen-Deuterium; Exchange Measurements, Hydrogen-Deuterium; Hydrogen Deuterium Exchange Measurement; Hydrogen-Deuterium Exchange Measurements; Measurement, Hydrogen-Deuterium Exchange; Measurements, Hydrogen-Deuterium Exchange
Engelsk term Deuterium Exchange Measurement
MESH ID D041961

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.