Matrisassisterad laserdesorptions-jonisering masspektrometri (Spectrometry, Mass, Matrix-Assisted Laser Desorption-Ionization)

Matrisassisterad laserdesorptions-jonisering masspektrometri

En masspektrometrisk teknik som används för analys av stora biomolekyler. Analytmolekyler är inbäddade i en överskottsmatris av små organiska molekyler som visar en hög resonansabsorption vid den använda laservåglängden. Matrisen absorberar laserenergin, vilket inducerar en mjuk sönderdelning av prov-matrisblandningen i fri (gasfas) matris och analytmolekyler och molekyljoner. I allmänhet produceras endast molekylära joner av analytmolekylerna, och nästan ingen fragmentering sker. Detta gör metoden väl lämpad för bestämning av molekylvikt och blandningsanalys.

Förklaring på engelska

A mass spectrometric technique that is used for the analysis of large biomolecules. Analyte molecules are embedded in an excess matrix of small organic molecules that show a high resonant absorption at the laser wavelength used. The matrix absorbs the laser energy, thus inducing a soft disintegration of the sample-matrix mixture into free (gas phase) matrix and analyte molecules and molecular ions. In general, only molecular ions of the analyte molecules are produced, and almost no fragmentation occurs. This makes the method well suited for molecular weight determinations and mixture analysis.

Synonym, svenska: MALDI-MS; Masspektrometri, matrisassisterad laserdesorptions-jonisering

Synonym, engelska: Mass Spectrometry, Matrix-Assisted Laser Desorption-Ionization; Mass Spectrometry, Matrix Assisted Laser Desorption Ionization; Matrix-Assisted Laser Desorption-Ionization Mass Spectrometry; Matrix Assisted Laser Desorption Ionization Mass Spectrometry; MALDI; Spectroscopy, Mass, Matrix-Assisted Laser Desorption-Ionization; MS-MALD; MALD-MS; MALDI-MS; MALDI MS; Laser Desorption-Ionization Mass Spectrometry, Matrix-Assisted; Laser Desorption Ionization Mass Spectrometry, Matrix Assisted; Mass Spectroscopy, Matrix-Assisted Laser Desorption-Ionization; Mass Spectroscopy, Matrix Assisted Laser Desorption Ionization; Surface Enhanced Laser Desorption Ionization Mass Spectrometry; SELDI-TOF-MS

Svensk term Matrisassisterad laserdesorptions-jonisering masspektrometri
Synonym på svenska MALDI-MS; Masspektrometri, matrisassisterad laserdesorptions-jonisering
Synonym på engelska Mass Spectrometry, Matrix-Assisted Laser Desorption-Ionization; Mass Spectrometry, Matrix Assisted Laser Desorption Ionization; Matrix-Assisted Laser Desorption-Ionization Mass Spectrometry; Matrix Assisted Laser Desorption Ionization Mass Spectrometry; MALDI; Spectroscopy, Mass, Matrix-Assisted Laser Desorption-Ionization; MS-MALD; MALD-MS; MALDI-MS; MALDI MS; Laser Desorption-Ionization Mass Spectrometry, Matrix-Assisted; Laser Desorption Ionization Mass Spectrometry, Matrix Assisted; Mass Spectroscopy, Matrix-Assisted Laser Desorption-Ionization; Mass Spectroscopy, Matrix Assisted Laser Desorption Ionization; Surface Enhanced Laser Desorption Ionization Mass Spectrometry; SELDI-TOF-MS
Engelsk term Spectrometry, Mass, Matrix-Assisted Laser Desorption-Ionization
MESH ID D019032

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.