Matrixmetalloproteinas 3 (Matrix Metalloproteinase 3)

Matrixmetalloproteinas 3

Ett extracellulärt endopeptidas (MMP-3; stromelysin 1; proteoglykanas) i däggdjursvävnader som liknar matrismetalloproteinas 1. Det bryter ned proteoglykan, fibronektin, kollagen typ III, IV, V och IX, och aktiverar prokollagenas. EC 3.4.24.17.

Förklaring på engelska

An extracellular endopeptidase of vertebrate tissues similar to MATRIX METALLOPROTEINASE 1. It digests PROTEOGLYCAN; FIBRONECTIN; COLLAGEN types III, IV, V, and IX, and activates procollagenase. (Enzyme Nomenclature, 1992)

Synonym, svenska: Stromelysin 1

Synonym, engelska: Metalloproteinase 3, Matrix; Transin; MMP3 Metalloproteinase; Metalloproteinase, MMP3; Stromelysin 1; MMP-3 Metalloproteinase; MMP 3 Metalloproteinase; Metalloproteinase, MMP-3; Stromelysin

Svensk term Matrixmetalloproteinas 3
Synonym på svenska Stromelysin 1
Synonym på engelska Metalloproteinase 3, Matrix; Transin; MMP3 Metalloproteinase; Metalloproteinase, MMP3; Stromelysin 1; MMP-3 Metalloproteinase; MMP 3 Metalloproteinase; Metalloproteinase, MMP-3; Stromelysin
Engelsk term Matrix Metalloproteinase 3
MESH ID D019278

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.