Matstrupstal (Esophageal Speech)

Matstrupstal

En metod för frambringande av tal efter laryngektomi (avlägsnande av struphuvudet), där talljud framställs genom vibrationer i matstrupens luftpelare och sammandragningar i krikofaryngealringmuskeln.

Förklaring på engelska

A method of speech used after laryngectomy, with sound produced by vibration of the column of air in the esophagus against the contracting cricopharyngeal sphincter. (Dorland, 27th ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Esophageal Speech; Esophageal Speechs; Speechs, Esophageal

Svensk term Matstrupstal
Synonym på svenska
Synonym på engelska Esophageal Speech; Esophageal Speechs; Speechs, Esophageal
Engelsk term Esophageal Speech
MESH ID D013072

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.