Mättnad (Satiation)

Mättnad

Full tillfredsställelse av ett behov eller önskan följt av ett tillstånd av relativ okänslighet för det specifika behovet eller önskan.

Förklaring på engelska

Full gratification of a need or desire followed by a state of relative insensitivity to that particular need or desire.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Satiations

Svensk term Mättnad
Synonym på svenska
Synonym på engelska Satiations
Engelsk term Satiation
MESH ID D012527

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.