Mdr-gener (MDR Genes)

Mdr-gener

Gener för membrantransportproteiner som förmedlar resistens mot giftiga föreningar. Ett flertal superfamiljer av dessa läkemedelsexportproteiner återfinns i både prokaryoter och eukaryoter.

Förklaring på engelska

Genes for MEMBRANE TRANSPORT PROTEINS that confer resistance to toxic compounds. Several superfamilies of these multidrug export proteins are known and found in both prokaryotes and eukaryotes.

Synonym, svenska: Gener, MDR

Synonym, engelska: Gene, MDR; MDR Gene; Multidrug Efflux Pump Genes; Multidrug Resistance Gene; Gene, Multidrug Resistance; Genes, Multidrug Resistance; Multidrug Resistance Genes; Resistance Gene, Multidrug; Resistance Genes, Multidrug; MDR Genes

Svensk term Mdr-gener
Synonym på svenska Gener, MDR
Synonym på engelska Gene, MDR; MDR Gene; Multidrug Efflux Pump Genes; Multidrug Resistance Gene; Gene, Multidrug Resistance; Genes, Multidrug Resistance; Multidrug Resistance Genes; Resistance Gene, Multidrug; Resistance Genes, Multidrug; MDR Genes
Engelsk term MDR Genes
MESH ID D019450

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.