Medel som påverkar sensoriska system (Sensory System Agents)

Medel som påverkar sensoriska system

Läkemedel som verkar på neuronala sensoriska receptorer vilket resulterar i en ökning, minskning, eller modifiering av afferent nervaktivitet. (Från Smith och Reynard, Lärobok [publikationstyp] för farmakologi, 1991, p367)

Förklaring på engelska

Drugs that act on neuronal sensory receptors resulting in an increase, decrease, or modification of afferent nerve activity. (From Smith and Reynard, Textbook of Pharmacology, 1991, p367)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Agents, Sensory System; System Agents, Sensory; Sensory System Drugs; Drugs, Sensory System; System Drugs, Sensory

Svensk term Medel som påverkar sensoriska system
Synonym på svenska
Synonym på engelska Agents, Sensory System; System Agents, Sensory; Sensory System Drugs; Drugs, Sensory System; System Drugs, Sensory
Engelsk term Sensory System Agents
MESH ID D018689

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.