Medel som verkar på excitatoriska aminosyror (Excitatory Amino Acid Agents)

Medel som verkar på excitatoriska aminosyror

Läkemedel som på något sätt påverkar de excitatoriska aminosyrornas signalöverföringssystem. Hit hör medel som verkar på excitatoriska aminosyrors receptorer, påverkar dessa signalsubstansers livscykel, eller påverkar de nervcellers överlevnad, som utnyttjar excitatoriska aminosyror.

Förklaring på engelska

Drugs used for their actions on any aspect of excitatory amino acid neurotransmitter systems. Included are drugs that act on excitatory amino acid receptors, affect the life cycle of excitatory amino acid transmitters, or affect the survival of neurons using excitatory amino acids.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: EAA Agents; Agents, EAA; Amino Acids, Excitatory, Agents; Agents, Excitatory Amino Acid; Amino Acid Agents, Excitatory; Excitatory Amino Acid Effect; Excitatory Amino Acid Effects; Glutamate Agents; Agents, Glutamate; Glutamatergic Agents; Agents, Glutamatergic

Svensk term Medel som verkar på excitatoriska aminosyror
Synonym på svenska
Synonym på engelska EAA Agents; Agents, EAA; Amino Acids, Excitatory, Agents; Agents, Excitatory Amino Acid; Amino Acid Agents, Excitatory; Excitatory Amino Acid Effect; Excitatory Amino Acid Effects; Glutamate Agents; Agents, Glutamate; Glutamatergic Agents; Agents, Glutamatergic
Engelsk term Excitatory Amino Acid Agents
MESH ID D018683

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.